luni, 4 septembrie 2017

ANUNŢ IMPORTANT

Între 5-7 septembrie 2017 se desfăşoară, la Slatina, Consfătuirile Naţionale ale inspectorilor şcolari de limbi moderne. Diplomele ediţiei 2017 a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” rămase de la probele scrise sau online (inclusive cele returnate de la curierat), vor fi înmânate inspectorilor judeţeni de limbi moderne, de la care le veţi putea ridica, după 11 septembrie.

miercuri, 2 august 2017

ClubOrlov: “Facts on the Ground”

ClubOrlov: “Facts on the Ground”: It is a sad fact that people in the West, and in the US especially, are presently living in a world that is bereft of actual news about what...

sâmbătă, 10 iunie 2017

Rezultatele ediţiei a XIV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” - 10.06.2017

Vă prezentăm rezultatele ediţiei a XIV-a a Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, desfăşurat pe 10 iunie 2017 la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” (proba scrisă la limbile franceză, engleză, spaniolă, rusă, italiană) şi în Sistemul de Management al Învăţării (LMS), produs intelectual al Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, în versiune online, la adresa http://lang-platform.eu/lms. La ediţia 2017, s-au înscris, la ambele forme de concurs, 1400 de candidaţi şi au participat, la online, 510 elevi iar la probele scrise, 400 de elevi.
Le mulţumim partenerilor noştri de la Institutul Francez din Bucureşti şi de la Agregaduria de Educacion en Romania  (Ambasada Regatului Spaniei la Bucureşti), pentru premiile I oferite laureaţilor de la secţiunile franceză şi spaniolă (proba scrisă de la Vaslui)!
Diplomele şi premiile – perntru proba scrisă - se vor putea ridica, de către reprezentantul instituţiei de provenienţă a elevilor, după ziua de miercuri, 14 iunie 2017, pe baza unei programări prealabile, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, etaj 1, camera 10. Pentru proba online, diplomele se vor expedia pe adresa de mail, pe bază de solicitare scrisă.
Ii felicităm pe toţi participanţii pentru efortul deosebit depus pentru participarea la un concurs dificil, organizat în preajma vacanţei de vară 2017 !

Rezultate - proba online 2017

ANUNŢ IMPORTANT

Festivitatea de premiere a ediţiei a XIV-a a Concursului National de Traduceri “Corneliu M. Popescu” nu se mai organizează, urmând ca diplomele şi eventualele premii să fie ridicate de profesorii coordonatori de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui (camera 10, etaj 1).
    La proba online, diplomele pentru premii sau menţiuni nu se trimit decât la cerere, pe mail.
Rezultatele vor fi publicate după ora 20:00 (10.06.2017) pe site-urile:
http://lang-platform.eu/bd
http://lang-platform.eu/lms 
https://translationscontest.blogspot.com
https://www.facebook.com/translationscontest

vineri, 9 iunie 2017

Repartizarea pe sãli - editia a XIV-a, 10 iunie 2017


Tuturor participantilor la proba scrisã! Vã rugãm sã fiti prezenti la Liceul Teoretic "Mihail Kogãlniceanu", începând cu ora 09:15 (sâmbãtã, 10 iunie 2017), pentru a vã identifica sala de examen. Sã aveti un document de identitate asupra voastrã! Cei care nu se regãsesc pe listele alãturate, vor avea douã sãli de rezervã, în care vor fi ghidati de cei dine chipa de organizare.
Vã urãm mult succes!

duminică, 14 mai 2017

Regulamentul Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu” Ediţia a XIV-a, Vaslui, 10 iunie 2017

 Regulamentul Concursului Naţional de Traduceri
“Corneliu M. Popescu”
Ediţia a XIV-a, Vaslui, 10 iunie 2017

   Ediţia a XIV-a, a Concursului Naţional de Traduceri „Corneliu M. Popescu”, se va desfăşura la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, pe data de 10 iunie 2017. Această ediție se desfășoară sub egida Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2 intitulat “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”, coordonat de Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui.
   Organizatorii Editiei 2017 sunt Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, MEN/Inspectoratul Școlar Judeţean Vaslui, ARPF – Asociaţia Românã a Profesorilor de Limba Franceză – filiala Vaslui şi Asociaţia Culturală Europea (organizator principal).
   Ediţia 2017  - proba scrisă de la Vaslui se va desfăşura pe cinci secţiuni: limba franceză, limba engleză, limba spaniolă, limba rusă şi limba italiană. La fiecare secţiune, există următoarele categorii:
- juniori 1 – clasele a V-a şi a VI-a
- juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a
- juniori 3 – clasele a IX-a şi a X-a
- seniori – clasele a XI-a şi a XII-a.
   Completarea formularului de înscriere se face de către elevul participant, asistat de profesorul coordonator. Deoarece fiecare elev primeşte diploma emisă pe baza acestei înscrieri şi certificată de ISJ Vaslui, INSISTĂM ca procesul de completare să se facă cu MAXIMĂ RESPONSABILITATE! De asemenea, organizatorii îi roagă pe profesorii îndrumători să îi selecţioneze, în vederea participării, doar pe elevii cu reale calităţi la limbile moderne, având în vedere faptul că subiectele ediţiei 2017 vor fi de o dificultate sporită.
Inscrierea la concurs se face DOAR online, pe formularul special  electronic de la una din adresele:
http://lang-platform.eu/bd - site-ul Parteneriatului Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”
http://lang-platform.eu/lms - Sistemul de Management al Învățării (LMS) produs în Parteneriatului Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” – pe care se va desfășura proba online
http://lang-platform.eu/vaslui - site-ul de informare dedicat profesorilor de limbi moderne din județul Vaslui
http://isj.vs.edu.ro – site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui
http://lmkvs.ro  - site-ul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui
sau direct, prin intermediul acestui LINK : https://goo.gl/forms/TyRF6trB7PTfKDwA2
   Pe site-ul concursului http://translationscontest.blogspot.com a fost publicat un Compediu de subiecte date la ediţiile precedente ale Concursului, precum şi subiectele ediţiei 2016.
   De asemenea, spaţiul Facebook al Concursului, aflat la adresa https://www.facebook.com/translationscontest/ conţine toate informaţiile la zi, legate de concurs, fiind un mijloc de comunicare direct şi rapid dintre organizatori şi participanţi.
Data-limită de înscriere la concurs este sâmbătă,
22 MAI 2017, ora 23:59

Detalii referitoare la structura probei online

   Proba online se va desfășura sîmbătă, 10 IUNIE 2017, între orele 12:00 - 13:00, în spațiul special dedicat Concursului Național de Traduceri Corneliu M. Popescu” din Sistemul de Management al Învățării – LMS – produs intelectual al parteneriatului strategic Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” http://lang-platform.eu/lms .
   La ediția 2017, proba online are un caracter experimental și este organizată în secțiuni distincte: limba franceză şi limba engleză , pe categoriile - juniori 1 – clasele a V-a şi a VI-a;  juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a; juniori 3 – clasele a IX-a şi a X-a; seniori – clasele a XI-a şi a XII-a.
   RECOMANDĂM ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA PROBA ONLINE DOAR PENTRU CATEGORIA ADECVATĂ VÂRSTEI ŞI NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE ALE ELEVULUI!
   Înscrierea la proba online se face prin intermediul formularului de înscriere electronic pus la dispoziția publicului școlar. Participarea este individuală, elevul fiind singur în fața calculatorului, fără ca alte persoane să-l asiste sau să-i sugereze soluții la testele care trebuie parcurse.
   Numele de utilizator și parola de acces vor fi unice și se vor emite pe baza datelor furnizate de participanți în formularul de înscriere. Algoritmul de emitere este următorul: numele de utilizator din LMS este identic cu numele de utilizator din adresa de email declarată (deci fără @...), iar parola inițială este formată din (unul din) prenume și cifra 1, scrise într-un cuvînt, fără spații.
   La dispoziția utilizatorilor LMS va fi pus, începînd cu 22 mai 2017, un spațiu de testare a instrumentelor electronice, pentru a cunoaște cu precizie modalitatea de examinare din 10 iunie 2017 și tipurile de itemi propuși spre rezolvare.
   Proba online este o combinație de viteză în rezolvarea itemilor, cu precizie și cu dovedirea unui nivel de limbă modernă superior, care să-i permită participantului furnizarea a cît mai multor răspunsuri corecte. Datorită numărului mare de itemi propuși, nu este indicată folosirea unor surse alternative de informare, dicționare sau site-uri, ci concentrarea în exclusivitate pe conținutul probei din LMS.
   Un set de instrucțiuni (tutorial) va fi expediat, în perioada 22-25 mai 2017, tuturor celor înscriși la această secțiune, pe mail. Tutorialul va fi publicat, de asemenea, pe site-urile menţionate anterior.
   Fiecare utilizator va primi rezultatul probei online, imediat după încheierea acesteia, iar clasamentul general va fi dat publicității în cursul zilei de 10 iunie 2017.
   Se vor acorda premii (I, II, III) și mențiuni în procentaj de 1/3 din cifra înscrișilor. Se va acorda un singur premiu I (doar scorurile egale vor conduce la acordarea a două sau mai multe premii I).

Detalii referitoare la structura probei scrise de la Vaslui
   Subiectele de la proba scrisă, desfășurată la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui pe 10 iunie 2017, de la ora 10,  vor consta în traduceri literare (fragmente din benzi desenate, fragmente din opere literare, care pot conţine şi dialog – basme, nuvele, povestiri, posibil poezii, mai ales în vers alb), din română în limba străină şi vice-versa, cu nivel sporit de dificultate. Proba scrisă, va avea durata de o oră şi jumătate.
   Obiective:
-          folosirea corectă a limbii (gramatică, ortografie, topică, vocabular);
-          din punct de vedere stilistic: capacitatea de interpretare şi de adaptare a unor expresii sau a unui anumit limbaj;
-          cursivitatea textului rezultat în urma traducerii şi interpretării.
   Punctajul maxim va fi următorul:
1 punct – din oficiu
3 subiecte de 3 puncte (traducere din limba română în limba modernă – 3 puncte, traducere din limba modernă în limba română – 3 puncte, traducere de bandă desenată din limba modernă în limba română – 3 puncte)
   Se vor acorda premii (I, II, III) și mențiuni în procentaj de 1/3 din cifra înscrișilor. Se va acorda un singur premiu I (doar scorurile egale vor conduce la acordarea a două sau mai multe premii I).

Detalii administrative
   Profesorii organizatori, profesorii corectori, profesorii supraveghetori şi însoţitorii grupurilor de elevi participanţi, vor primi adeverinţe şi/sau certificate pentru activitatea prestată. De asemenea, se vor încheia contracte de voluntariat.
   Elevii vor primi diplome pentru menţiunea sau premiul atribuit, după caz.
   Repetăm rugămintea referitoare la seriozitatea înscrierii și la exactitatea datelor furnizate, necesare atît la completarea diplomelor, cît și la crearea conturilor participanţilor la proba online.
Participanţii din alte judeţe, înscrişi la proba scrisă de la Vaslui, sînt rugaţi să ia cît mai repede legătura cu organizatorii, în vederea rezervării unor camere la un internat școlar, la un motel sau la Hotelul Direcţiei pentru Tineret Vaslui. Persoana de contact este prof Alexandru Mîţă – e-mail: isj@lang-platform.eu
Vaslui,
14 mai 2017

Managerul concursului:
prof. Alexandru Mîţă 

Responsabilii secţiunilor concursului:
Limba franceză – prof. Alexandru Mîţă
Limba engleză – prof. Mihaela Claudia Liteanu
Limba spaniolă – prof. Gabriela Tofan
Limba rusă – prof. Eugenia Crețanu
Limba italiană – prof. Liliana Botez, prof. Mirela Fighiuc

duminică, 2 aprilie 2017

Ediţia a XIV-a a Concursului nostru se desfăşoară pe 10 iunie 2017, la Vaslui, la Liceul Teoretic "M. Kogălniceanu", unde va avea loc proba scrisă, începînd cu ora 10:00, şi în mediul online de la ora 12:00, în noul Sistem de Management al Invăţării – LMS creat în Parteneriatul Strategic Erasmus+ KA2 “Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues”
Formular de înscriere: https://goo.gl/forms/1SQBy5h76mTJvaN62 Mult succes!